Topcret Ledande inom microcement

Om Topcret

Topcret är ett av de ledande företagen globalt gällande tillverkning och applicering av microcement för t.ex. golv, väggar, inredning och möbler. 

Prover på olika typer av microcement

Om oss

Microcement är ett mångsidigt material.

Microcement ger en härlig betongkänsla med struktur och livfullhet. I kombination med extra hög slittålighet, fogfria ytor och en tjocklek på endast 3 mm är Topcret Microcement ett attraktivt och utmärkt alternativ för nästan alla golv och väggar.

Topcret Microcement är också ett utmärkt val av material i samband med renovering av ytor med kakel och klinker. Eftersom ytskiktet endast är några millimeter tjockt kan det appliceras direkt ovanpå den befintliga vägg- eller golvytan. Detta spar både onödigt arbete, tid och pengar.

Vattendroppar på ett löv

Miljö

Hur vi arbetar med och för miljön.

Topcret har sitt säte i Spanien och finns via sin franchiseorganisation representerat i USA, Asien, Afrika och i många andra länder i Europa. Tillverkning sker i egna fabriker i Spanien och Topcret S.L. innehar följande certifieringar:

  • ISO 9001, kvalité
  • ISO 14001, miljö
  • OHSAS 18001, arbetsmiljö
  • REACH, Europeiska kemikalielagstiftningen

Topcret Microcement är också ett utmärkt val av material i samband med renovering av ytor med kakel och klinker. Eftersom ytskiktet endast är några millimeter tjockt kan det appliceras direkt ovanpå den befintliga vägg- eller golvytan. Detta spar både onödigt arbete, tid och pengar.

Miljöinformation

Topcrets miljömål

I vårt miljöarbete har vi utarbetat ett antal åtaganden för att dels säkerställa hälsan och säkerheten för våra medarbetare samt också för att ge våra kunder högsta möjliga kundnöjdhet för våra produkter med hänsyn tagen till miljön.

Topcret arbetar löpande med att implementera, bibehålla och utveckla ledningssystemet inom kvalité, miljö och arbetsmiljö som baseras på standarden och regelverket från UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001 och OHSAS 18001. Utöver detta är det en självklarhet att följa de lagar och förordningar som är relaterade och tillämpliga till våra produkter, service, säkerhet och hälsa. Vi åtar oss att ständigt arbeta för att utveckla arbetsmiljön för våra medarbetare och vidtar löpande åtgärder för att förbättra detta. Vi utvärderar regelbundet vårt arbete inom områdena säkerhet, hygien, ergonomi och hälsa med syfte att löpande förbättra våra arbetsmetoder.

 

Vi arbetar ständigt med att försöka förbättra våra tillverknings- och servicesystem med syfte att främja energieffektivitet samt om möjligt minska avfall och utsläpp som genereras av vår verksamhet. Vi uppmanar till stor öppenhet hos våra egna medarbetare samt anslutna Partners för att delge information som kan förebygga risker samt effektivisera våra processer som är till gagn för vår miljö och säkerhet. Vi samarbetar med våra tillverkare och underleverantörer för att förbättra hälsan, säkerheten och kvalitén ur miljösynpunkt samt förmedlar detta löpande till våra medarbetare.

Vi upprätthåller en öppen relation med våra lokala och internationella kunder, leverantörer och övriga parters som är involverade i vår verksamhet. Via vår tekniska servicefunktion vägleder och informerar vi löpande våra kunder om den lämpligaste lösningen vid olika frågeställningar. Vi tillhandahåller nödvändiga resurser och medel för att effektivisera och förbättra vårt ledningssystem.

Kontakta oss