Topcret Ledande inom microcement

Jobba med oss

Topcret är ett av de ledande företagen globalt gällande tillverkning och applicering av Microcement för t ex golv, väggar, inredning och möbler. Topcret finns representerat i f n 47 länder över hela världen. Konceptet växer för varje år och nya marknader tillkommer kontinuerligt.

Vi är generalagent för Topcrets svenska verksamhet och har showroom, lager och utbildning i stockholm.

Microcement som material på golv i en lägenhet

Jobb

Efterfrågan på våra produkter och tjänster växer hela tiden.

Vi söker kontinuerligt nya applicerare, säljare och partners. Tack vare vårt helhetskoncept innehållande både teknisk och kommersiell utbildning vill vi påstå att du som färdigutbildad Topcret partner har goda möjligheter att nå en bättre lönsamhet än branschen generellt.

Vår ambition är att ge våra partners allt stöd som behövs för att skapa framgångsrika affärer. Vi ansvarar för utbildning, aktiviteter, coaching, produktion, logistik, samordning och distribution.

Intresserad av att bli Topcret partner. Kontakta Anders Hedh, 070 594 56 36.

Kontakta oss