Topcret Ledande inom microcement

Produkt

Schabloner

Fakta om Schabloner

  • Slits ej bort vid ordinarie användning
  • Skadas inte eller går sönder i samband med städning med maskiner
  • Nästan inga begränsningar vad som är möjligt att skapa
  • Höjdskillnaden mellan de olika färglagren är mindre än 1 mm

Beskrivning

En personligt designad yta

Med vårt material finns det massor av möjligheter att skapa kreativa lösningar utöver det vanliga. Flerfärgade golv och väggar i olika mönster skapas med hjälp av olika schabloner. Även texter eller annan hänvisningsinformation är också en möjlighet för att förtydliga viktig information. Genom att kombinera flera färglager i olika kulörer är det nästan bara fantasin som sätter begränsningarna.

Vägg med text på

Hänvisning och logotyper

Via texter i avvikande kulörer kan vi skapa hänvisningsinformation eller logotyper. Efter att schablonen applicerats skyddas ytan i härdningsprocessen. Detta innebär att texten kommer vara kvar nästan oavsett hur mycket slitaget är på ytan.

Golv med fyrkantigt mönster

Mönster

Med hjälp av olika schabloner kan vi skapa mönster och färgkombinationer där endast fantasin sätter gränserna.

Bild på en trappa

Så här går det till

Vi inleder med att fästa och rikta in schablonen på ytan som ska göras

Bild på barvägg med mönster

Schablonen klistras fast på ytan.

Vi använder oss av en speciell typ av schablon som fäster bra för att kunna ge skarpa och snygga kanter.

Golv med mönster

Vi spacklar sedan ytterligare ett färglager i en annan kulör än underlaget

Pissoar med vägg och golvmönster

När sedan materialet torkat tillräckligt demonteras schablonen och det färdiga resultatet visas. Hela ytan behandlas sedan med ett antal skyddande vaxlager.

Kontakta oss