Topcret Ledande inom microcement

Varför Topcret?

Den unika karaktären med Topcret

Topcrets Microcement appliceras för hand och det är också detta hantverk som ger ytan dess livfullhet och struktur. Det innebär också att ingen yta är den andra lik. Trots vår erfarenhet kan vi inte skapa två exakt likadana ytor med exakt samma struktur och mönsterpassning. Det finns nämligen ingen mönsterpassning i den bemärkelsen men självklart applicerar vi med en känsla av att ge ytan en helhet. Materialet har i sin karaktär olika pigment som också i samband med appliceringen ger ytan dess livfullhet. Även om du valt din basfärg kommer olika nyanser och strukturer att synas och till viss del även kännas på ytan. Men det är också just detta som är det unika med Topcret.

Till viss del kan vi i samband med appliceringen ytterligare påverka strukturen. Genom olika tryck under applicering kan vi öka eller minska marmoreringen. Via små cirkelrörelser eller stora svepande drag kan vi också skapa olika nyanser i ytskiktet. Men våra applicerare är inte maskiner och det är viktigt att veta att avvikelser kommer att finnas i det färdiga resultatet.

När vi applicerar Microcement Fino är dessa färgskiftningar mer påtagliga och materialet ger ytan mer variation. I samband med applicering av Baxab är dessa mindre framträdande till förmån för högre slitstyrka.

Baxab golv hos privatkund

Topcret

Känslan

Microcement appliceras för hand av våra egna medarbetare eller certifierade partners som genomgått Topcrets utbildning. När din yta är färdigapplicerad har du något helt unik. Det beror på att allt appliceras för hand med spackelspaden som det viktigaste verktyget. Varje litet spackeldrag eller färgskiftning som görs av våra medarbetare gör just din yta speciell.

Renovering eller nybyggnad utan buller, damm och skräp

Då vi i samband med applicering inte är i behov av tunga högljudda maskiner är våra Topcret-produkter ett mycket bra alternativ där detta är viktigt. Då Microcement kan appliceras direkt på befintligt kakel och klinker ger det också många fördelar eftersom du slipper bila bort det gamla underlaget med allt vad det innebär – högt ljud, damm och sopor.

3 mm ger många stora fördelar

Dessa små millimetrar ger många fördelar. Finns det dörrar, trösklar eller socklar kan dessa återanvändas om så önskas. De behöver inte ens demonteras i många fall. Fördelen är att du slipper tänka på någon avvikande höjdskillnad jämfört med ditt tidigare material.

Prisvärt och tidseffektivt

I många fall kan vi applicera direkt på befintligt underlag utan att rivning behövs. Innebär snabbare applicering och inga eller låga kostnader för förberedande arbete.

Renoverat kök med detaljer från Topcret

Microcement Fino

Livfull design

Trots att ytskiktet endast har en tjocklek på 2-3 mm är Microcement Fino mer tåligt än många andra alternativ. Den unika betongkänslan skapas av våra certifierade applicerare som med personlig touch skapar just din yta. Microcement Fino kan appliceras direkt på nästan alla underlag (befintlig betong, flytspackel, kakel, klinkers, MDF, laminat mm) vilket sparar både tid och pengar.

Microcement passar utmärkt att använda på t ex väggar, golv, bänkskivor och möbler.

Baxab golv hos privatkund

Baxab

Golvet för tuffa tag

Baxab är vårt slitstarka golv med en helt ny teknologi då det kommer till ytskiktets hårdhet. Till skillnad från många andra golv på marknaden ger Baxab dig ett helt unikt ytskikt som är näst intill helt repfritt. Detta är speciellt användbart på golvytor i offentlig miljö som t.ex. butiker, hotell, restauranger.

Precis som vårt ytskikt med Microcement Fino läggs även Baxab av våra certifierade applicerare som genomgått Topcrets utbildning. I samband härdningsprocessen, som sker i tre steg, får Baxab lite mindre marmorering och därmed också lite diskretare struktur jämfört med Microcement Fino.

Det finns inte något golv som är helt oförstörbart men Baxab är ett golv som ställer upp på mycket tuffa tag. I samband med att vi applicerar vårt färglager förseglar vi ytan med en speciell teknik där vi låter golvet härda.

Kontakta oss