Topcret Ledande inom microcement

Projekt

Badrum

Beskrivning

Ett exempel där kakel och klinker har gömts utan att badrummet har behövt rivits och vårt ytskick med 3 mm Microcement applicerats ovanpå de befintliga ytorna. Kulören heter Casa X.

Kontakta oss