Topcret Ledande inom microcement

Projekt

Övriga Ytor

Beskrivning

Ibland känns mosaikbeklädd stänkskiva lite passé och en ny lösning med att vi spacklar Microcement ovanpå en sådan yta kan vara ett alternativ. I dessa två exempel blir hela uttrycket förändrat med vår variant Fino och kulör Gris Topo respektive Acero

Kontakta oss