Topcret Ledande inom microcement

Övriga Ytor

Microcement fungerar nästan överallt

Möjligheterna med Microcement är många oavsett om det önskas en designad vägg eller en uppfräschning av en bänk eller stänkskiva. Med undantag av trärena ytor kan vi applicera Microcement på de flesta underlag.

Ibland känns mosaikbeklädd stänkskiva lite passé och en ny lösning med att vi spacklar Microcement ovanpå en sådan yta kan vara ett alternativ. I dessa två exempel blir hela uttrycket förändrat med vår variant Fino och kulör Gris Topo respektive Acero

Cemento är namnet på den här kulören, applicerad på denna fondvägg

En snygg platsbyggd kamin blir ännu snyggare när den kläs med Microcement. Här har den mörkare kulören Acero valts i det ena fallet och den ljusare Perla i det andra.

I samband med att en överlimmad ho används kan även bänkskivor i MDF appliceras. Kulör Perla

Kontakta oss